ETIM 7 i bSDD

ETIM 7 i bSDD

ETIM 7 i bSDD

ETIM International og BuildingSmart International skrev i 2016 under på en samarbeidsavtale.
Målet med avtalen var å få et tettere samarbeid mellom de to organisasjonene og utnytte synergiene mellom de to ulike systemene, med tanke på digitaliseringen som foregår i bransjen.
Høsten 2017 ble det derfor startet et arbeid med å etablere ETIM klassifikasjonen som en egen kontekst i bSDD(Building SmartDataDictionary)
Byggtjeneste ledet prosjektet i samarbeid med EFO, NRF, Catenda og BuildingSmart Norge.
Utgangspunktet var at over 30 tusen datafelter fra ETIM 7 skulle manuelt kvalitetssikres og kobles opp mot tilsvarende datafelt i bSDD.
I forkant hadde allerede EFO gjort en jobb med å koble over 7000 felter.
Til arbeidet med å koble ETIM kode mot bSDD GUID ble det utviklet et verktøy koblet til Google spereadsheet.
Jobben med å søke opp og verifisere hvert enkelt datafelt var tidkrevende!
Derfor ble det gjort et maskinelt søk i bSDD.
ETIM datafelt som ikke ga noe treff i bSDD databasen ble identifisert, og disse ble så opprettet maskinelt.
Resterende felter har blitt manuelt mappet av eksperter fra EFO, NRF og Byggtjeneste sine leverandørkunder i flere workshops i løpet av 2018.
ETIM 7 kontekst i bSDD ble ferdigstilt januar 2019.
Konteksten er åpent tilgjengelig for alle som ønsker å ta den i bruk. http://bsdd.buildingsmart.org/#

BL
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.