ETIM Bygg

ETIM FOR BYGGBRANSJEN

 Byggtjeneste

 

Byggtjeneste er sektoransvarlig for ETIM-Bygg. Byggtjeneste har utviklet og leverer Norsk Byggevarebase (NOBB) til aktører innenfor handel og industri i byggenæringen. Databasen er byggenæringens største og mest utbredte varedatabase for vareinformasjon og grunndata. NOBB er et oppslagsverk for å søke og finne vareinformasjon, korrekte grunndata, pris, logistikkdata, bilder og dokumentasjon og effektiviserer bransjens behov for strukturerte og kvalitetssikrede grunndata.
Ved å delta i ETIM vil Byggtjeneste forvalte relevante produktegenskaper som etableres i NOBB og bidra til at informasjonsgiverne i NOBB vil berike disse med sine verdier. På denne måten vil det bli etablert produktegenskaper og verdier som er forankret og vedlikeholdt av de aktører som eier produktene. Byggtjeneste vil bruke disse produktegenskapene til å sikre en ensartet, kvalitetssikret og bransjeforankret struktur på de data som blir integrert i og brukt gjennom de digitale markedskanaler som bransjenes aktører til enhver tid ønsker å bruke.

Her er link til Byggtjeneste

 

Kontaktopplysninger

Dere kan kontakte oss på mail:

bygg[at]etim-norge.no

eller ringe Ole Gunnar Honningsøy på telefon

23 11 44 00 mellom kl 0900 – 1600

 

Nedlasting

Bygg