ETIM Elektro

ETIM FOR ELEKTROBRANSJEN

 Elektroforeningen EFO

 

EFO er både ansvarlig for sektor elektro i ETIM og for medlemskapet i ETIM International.
EFO har driftet EFObasen i snart 100 år og tilbyr foruten ETIM et bredt tilbud til våre medlemmer.
Elektroforeningen arbeider aktivt med næringspolitikk for å synliggjøre bransjen og sikre våre medlemmers interesser.
Videre arbeider EFO med å gi medlemmene innsikt i markedstrender og konjunkturer. En del av dette arbeidet er innsamling av omsetningstall fra medlemmene. Dette brukes til å gi et overordnet bilde på varegrupper, og utviklingen til varegruppene.

 

Kontaktopplysninger

Dere kan kontakte oss på mail:

elektro@etim-norge.no

eller kontakte

Phillip Tran

97102641

Nedlasting

ETIM V.5 og ETIM V.6 inneholder i tillegg til alle klasser innen elektro, også felles klasser som f.eks. verktøy.

ETIM V.6 Access format

ETIM-V.6-IXF (xml).zip

ETIM V.5 Access format

ETIM-V.5-IXF (xml).zip