ETIM Klassifisering

Introduksjon

Produktklassifiseringen tilbyr en struktur for standardiserte produktdata som kan utveksles på en ensartet måte via kommunikasjonsstandarder og som kan brukes i en rekke applikasjoner.

En leverandør som er i stand til å gi produktinformasjon elektronisk har et konkurransefortrinn, fordi det sparer partene mye tid og dermed også penger.

Fordeler

Reduksjon av kostnader, økt informasjon og  bedre logistikk er blant de fordelene vi kan se ved implementering av ETIM.

Les mer om fordeler

Modelinformasjon

ETIM Klassifieringsmodel er bygget ved hjelp av flere kategorier som produktgrupper, produktklasser, synonymer, egenskaper osv.

Få mer detaljer om modelinformasjon

ETIM versjoner

ETIM finnes i flere versjoner. Den siste og gjeldende er ETIM 6.0 og ble publisert i 2014.

Les om de forskjellige ETIM-versjonene

Utvekslingsformat og produktdata

ETIM Data modellen er lik i alle land. Det er kun språket som er forskjellig. Utvekslingsformatet kan være forskjellig, men ETIM International anbefaler BMEcat.

Les mer om utvekslingsformat og produktdata