Fordeler

Reduksjon av feilkostnaderEuro symbol

  • Feilordre er redusert til et minimum, noe som fører til direkte kostnadsreduksjoner.
  • Øke effektiviteten i kommunikasjon av data både internt og eksternt.
  • Standardisert, automatisk utveksling av informasjon. Færre grep og raskere respons.

Tid tjent er penger spart!

Øker informasjonsnivået til kunder

«Up to date», komplette – og korrekte produktdata (gjennom hele forsyningskjeden).

Kvalitet, service og færre feil!

Bedre logistikk

Bedre logistikkForuten reduksjon i feilkostnader er også reduksjoner mulige i systemer for lagerstyring og ordrebehandling.

Mulighet for å gjenbruke informasjon

Data må bare legges inn en gang, og kan brukes til flere formål. Effektiv styring av produktdatabaser!

Uniform informasjonsflyt

Produktinformasjon er spesifisert én gang av produsent

..og er gitt i et standard format

..og brukes av alle parter i forsyningskjeden

..så utveksling av informasjon er alltid basert på de samme, originale data i alle retninger – fra og til leverandør.

Produkt informasjonen kommer fra kilden og er dermed oppdatert, korrekt og fullstendig!

Optimalisering av katalog-administrasjon

Dataene er media-nøytrale og kan brukes i ulike løsninger (katalog programvare). Dette fører til tidsbesparelser, mindre korreksjoner og lavere produksjonskostnader!

Standard grensesnitt

I fremtiden er bare noen få standard grensesnitt nødvendig for utveksling av produktdata. Kontinuerlig tilpasning av systemer til nye krav er ikke lenger er nødvendig!

Effektiv ledelsesrapportering

Effektiv rapporteringKlassifisering gjør statistisk analyse mulig. Omsetningen, tall og strategi er mulig på produktklasse nivå!