Introduksjon

Bruk av klassifisering

Ensartet produktklassifisering i seg selv er ikke et endelig produkt. Produkt klassifiseringen er heller ikke et program, produktdatabase, produkt generator eller søkemotor. Det er programmer som bruker produktklassifisering som grunnlag. Produktklassifiseringen tilbyr en struktur for standardiserte produktdata som kan utveksles på en ensartet måte via kommunikasjonsstandarder og som kan brukes i en rekke applikasjoner.

Godkjennelse

Med gradvis vekst av aksept for produktklassifisering, er det bemerkelsesverdig hvor handelsbedrifter nøler med å delta av frykt for prissammenligning. De er redd for at åpenhet av produktinformasjon gjør det lettere å sammenligne produktpriser. Dette inneholder et snev av sannhet. På den annen side, dette er allerede mulig med dagens teknologi og produktprisen er selvsagt kun en av de mange utvalgskriterier for en kunde. Aspekter som kvalitet, leveringssikkerhet, logistikkytelse og leverandørkompetanse spiller også en viktig rolle for en kunde. En leverandør som er i stand til å gi produktinformasjon elektronisk har preferanse, fordi det sparer partene mye tid og dermed også penger.