Utvekslingsformat produktdata

ETIM Datamodellen er lik i alle land, det er kun forskjeller i språket.

Utvekslingsformatet for produktdata, må ikke å forveksles med versjonsformatet for datamodellen, men er satt, og defineres av hver lokale ETIM organisasjon individuelt.

ETIM International anbefaler BMEcat® standarden, som er det vanligste utvekslingsformatet innen ETIM.

BMEcat®-standarden ble innført i november 1999 i samarbeid med BME E.V. (Tyske foreningen for Materials-Management, innkjøp og logistikk) som en standard for elektronisk dataoverføring av multimedia produkt-kataloger. Den er basert på XML (Extensible Markup Language) som en universell plattform og produsentuavhengig utvekslingsformat. Kataloger opprettet i dette generelt aksepterte formatet hindrer spesielle, individuelle løsninger for ulike kunder.

BMEcat®-standarden i dag regnes som en av de sterkest aksepterte formater for e-business.

Mange kjente selskaper f.eks American Express, AUDI, Bayer, BMW, Deutsche Bahn, Philips, Siemens, VISA og mange andre tar del i BMEcat® initiativet.

Men i noen land er spesifikke, nasjonale formater fortsatt i bruk og akseptert som standard, noen ganger i tillegg til BMEcat®. For å få informasjon om hvilke dataformat som for tiden er etablert i et ETIM land, kontakt det lokale ETIM kontoret.