ETIM Modell

Bilde ETIM film fra YouTube

Konsept

Alle som bruker ETIM modellen benytter det samme grunnlag for produktinformasjon.
Utveksling av produktdata er entydig og språknøytral.

Les mer om konsept

Modelinformasjon

ETIM klassifiseringsmodell er på to nivåer:

Produkt grupper og

Produkt klasser

Få mer detaljer om modelinformasjon

Fordeler

Reduksjon av kostnader, økt informasjon og  bedre logistikk er blant de fordelene vi kan se ved implementering av ETIM.

Les mer om fordeler

ETIM versjoner

ETIM finnes i flere versjoner. Den siste og gjeldende er ETIM 6.0 og ble publisert i 2014.

Les om de forskjellige ETIM-versjonene

Informasjonsmateriell

ETIM International har lager materiell rundt bruken av ETIM og hva ETIM er. Vi har samlet linkene til disse dokumentene.

Ta en titt på informasjonsmateriell som er tilgjengelig

Tekniske beskrivelser

BMEcat er utvekslingsformatet som brukes av ETIM.
Det er utarbeidet en teknisk beskrivelse for bruk av BMEcat.

Les mer om BMEcat

Utvekslingsformat og produktdata

ETIM Data modellen er lik i alle land. Det er kun språket som er forskjellig. Utvekslingsformatet kan være forskjellig, men ETIM International anbefaler BMEcat.

Les mer om utvekslingsformat og produktdata

Guidelines

ETIM er en åpen standard som ivaretas av ETIM International.

Dette dokumentet gir deg de formelle retningslinjene, og en dypere informasjon om hele ETIM modellen.

ETIM International Guideline V1-2013

Classification Management Tool

Med online verktøyet Classification Management Tool (CMT) får du tilgang til den internasjonale ETIM master databasen hvor du blant annet kan se hvilke endringer som er foreslått til ETIM modellen..

Les mer om Classification Management Tool