Model informasjon

ETIM Klassifiserings modell er bygget ved hjelp av følgende kategorier eller enheter:

  • Produktgrupper
  • Produkt klasser
  • Synonymer (nøkkelord)
  • Egenskaper
  • Verdier
  • Enheter

Gruppe:

ETIM modellen er en to-nivå klassifiserings modell. De to nivåene består av produktgrupper og produktklasser. Produktgruppene brukes til å definere produktenes klasser. Hver produktklasse er tildelt akkurat én produktgruppe. Likevel er ETIM organisert flat, fordi gruppene bare er for den praktiske organiseringen av produktklassene. Det som er essensielt, og det er den virkelige fokus for ETIM, er definisjonen av produktklasser og deres funksjoner.

Klasse:

Beskriver lignende produkter, «bunter» av produkter fra ulike produsenter eller leverandører. Alle produktklasser har egenskaper som spesifiserer de tekniske karakteristikkene til produktene i klassen. Egenskapene i hver klasse er ordnet etter deres betydning og er også strukturert etter dimensjoner, funksjoner elektriske data, o.s.v.

Egenskap:

En egenskap er tydelig beskrevet av: beskrivelse, funksjonstype, enhet og / eller verdi.
Funksjonstyper:
A – alfanumerisk = liste over mulige verdier (f.eks rød, grønn, lang, kort, …)
L – logikk = ja eller nei-spørsmål (også kjent som boolsk, «true» eller «false»)
N – numerisk = en tallverdi
R – range = to numeriske verdier som begrenser en rekke verdier

Verdi:

Til hver alfanumeriske egenskap i en ETIM klasse, er en fast liste over mulige verdier tildelt. Rekkefølgen av denne verdien over en funksjon i en ETIM klasse er sortert språkavhengig; så verdien liste over funksjonen «EF000007 – Farge» kan være forskjellig i hver ETIM klasse som bruker denne funksjonen.

Enhet:

Numeriske og serier har alltid en måleenhet som definerer hva slags verdi som er forventet.Et unntak er funksjoner som Antall (number of..). Disse numeriske funksjonene trenger ikke en enhet.

Synonym:

Også ofte referert til som «søkeord», betyr et alternativt navn for en produktklasse (ikke for en produktgruppe), og en referanse til flere produktklasser er mulig. En produktklasse kan ha flere synonymer, men synonymer ikke er relatert til hverandre. Et synonym har ikke en ID, Det er direkte tilordnet en ETIM klasse (språkavhengig). Den lokale ETIM organisasjonen er ansvarlig for synonymer på det lokale språket. Siden det enn så lenge ikke finnes et medlemsland som har engelsk som dagligtale, har TC det endelige ansvaret for den engelske utgaven, inkludert synonymer.