ETIM VVS

ETIM FOR VVS-BRANSJEN

Norske Rørgrossisters Forening (NRF) eier, drifter og utvikler VA og VVS bransjens varedatabase, NRF Databasen.
NRF Databasen er den dominerende varedatabasen innen VA, VVS og Industri produkter og tilbyr en rekke digitale tjenester.
NRF har vurdert ETIM til å være den beste strukturen for egenskapsdata fordi den er internasjonalt forankret og utviklet.
ETIM er derfor den sikreste veien å gå for å få tilført egenskapsdata til databasen og våre medlemmer og abonnenter.
NRF har et sterkt engasjement innen digitalisering av VA og VVS bransjen og har valgt å ta sektoransvar for ETIM-VVS fordi det er viktig og riktig å delta i det internasjonale utviklingsarbeidet.

Kontaktopplysninger

Dere kan kontakte oss på mail:

vvs[at]etim-norge.no

eller ringe

Terje Røising på telefon

906 15 544 mellom kl 0900 – 1600

Nedlasting