ETIM, den internasjonale klassifiseringsstandarden for tekniske produkter

Ønsker du å utveksle teknisk produktdata på en sømløs måte? Begynn ETIM-reisen din i dag.

Last ned den nyeste utgivelsenGå til klassifiseringsverktøyet (CMT)

ETIM Bygg

Norsk Byggtjeneste AS er sektoransvarlig for ETIM Building materials (bygg). Byggtjeneste har utviklet og leverer Norsk Byggevarebase (NOBB) til aktører innenfor handel og industri i byggenæringen. Databasen er byggenæringens største og mest utbredte varedatabase for vareinformasjon og grunndata. NOBB er et oppslagsverk for å søke og finne vareinformasjon, korrekte grunndata, pris, logistikkdata, bilder og dokumentasjon og effektiviserer bransjens behov for strukturerte og kvalitetssikrede grunndata.

ETIM Elektro

Elektroforeningen, EFO, er ansvarlig for ETIM elektro, og for medlemskapet i ETIM International.
EFO har eksistert i over 100 år, og drifter masterdatabasen EFObasen. Utenom ETIM, har de et bredt tilbud til sine medlemmer. EFO arbeider aktivt med næringspolitikk for å synliggjøre bransjen og sikre sine medlemmers interesser. EFO jobber også med å gi medlemmene innsikt i markedstrender og konjunkturer. En del av dette arbeidet er innsamling av omsetningstall fra medlemmene. Dette brukes til å gi et overordnet bilde på varegrupper, og utviklingen til varegruppene.

ETIM VAVVS

Norsk Byggtjeneste AS er sektoransvarlig for ETIM HVAC and plumbing (VAVVS). Byggtjeneste bruker ETIM i sin forvaltning av produktegenskaper som etableres i NOBB og bidrar til at informasjonsgiverne i NOBB vil berike disse med sine verdier. På denne måten vil det bli etablert produktegenskaper og verdier som er forankret og vedlikeholdt av de aktører som eier produktene. Byggtjeneste vil bruke disse produktegenskapene til å sikre en ensartet, kvalitetssikret og bransjeforankret struktur på de data som blir integrert i og brukt gjennom de digitale markedskanaler som bransjenes aktører til enhver tid ønsker å bruke

Stopp letingen, begynn oppdagelsen. Bruk ETIM.