Slide Hva er ETIM?
  • ETIM 7 i bSDD ETIM International og BuildingSmart International skrev i 2016 under på en samarbeidsavtale. Målet med avtalen var å få et tettere samarbeid mellom de to organisasjonene og utnytte synergiene mellom de to ulike systemene, med tanke på digitaliseringen som foregår i bransjen.......

  • Her kan du lese pressemeldingen. Press release ETIM SK – 2018-01 – Copy...

ETIM for flere bransjer

Elektroforeningen

EFO tok i 2013 initiativ til å starte med grunnleggende undersøkelser for å se om ETIM lot seg implementere i EFObasen.

En ekspertgruppe ble etablert og det ble klart at veien mot ETIM var riktig å gå.

Norsk Byggtjeneste viste også interesse, og bestemte seg også for å innføre ETIM i sine varedatabaser.

Byggtjeneste

Byggtjeneste er sektoransvarlig for ETIM-Bygg.

Ved å delta i ETIM vil Byggtjeneste forvalte relevante produktegenskaper som etableres i NOBB og bidra til at informasjonsgiverne i NOBB vil berike disse med sine verdier.