ETIM for flere bransjer

Elektroforeningen

EFO tok i 2013 initiativ til å starte med grunnleggende undersøkelser for å se om ETIM lot seg implementere i EFObasen.

En ekspertgruppe ble etablert og det ble klart at veien mot ETIM var riktig å gå.

NRF og Norsk Byggtjeneste viste også interesse, og bestemte seg også for å innføre ETIM i sine varedatabaser.

Byggtjeneste

Byggtjeneste er sektoransvarlig for ETIM-Bygg.

Ved å delta i ETIM vil Byggtjeneste forvalte relevante produktegenskaper som etableres i NOBB og bidra til at informasjonsgiverne i NOBB vil berike disse med sine verdier.

NRF logo

Norske Rørgrossisters Forening (NRF) eier, drifter og utvikler VA og VVS bransjens varedatabase, NRF Databasen.

NRF har vurdert ETIM til å være den beste strukturen for egenskapsdata fordi den er internasjonalt forankret og utviklet.

ETIM er derfor den sikreste veien å gå for å få tilført egenskapsdata til databasen og våre medlemmer og abonnenter.