• ETIM har vært i EFObasen en god stund nå, men det er fortsatt mange som ikke er helt sikker på hva denne standarden innebærer eller betyr. Vi går derfor i gang med informasjonsmøter om ETIM i januar 2017. Foreløpig har vi planlagt 3 møter –......

  • Elektroforeningen har nå inngått samarbeid med tre leverandører av verktøy for produksjon av BMEcat filer for import til EFObasen. For å få en oversikt over leverandører og hva de forskjellige programmene kan, se her!...

ETIM for flere bransjer

Elektroforeningen

EFO tok i 2013 initiativ til å starte med grunnleggende undersøkelser for å se om ETIM lot seg implementere i EFObasen.

En ekspertgruppe ble etablert og det ble klart at veien mot ETIM var riktig å gå.

NRF og Norsk Byggtjeneste viste også interesse, og bestemte seg også for å innføre ETIM i sine varedatabaser.

Byggtjeneste

Byggtjeneste er sektoransvarlig for ETIM-Bygg.

Ved å delta i ETIM vil Byggtjeneste forvalte relevante produktegenskaper som etableres i NOBB og bidra til at informasjonsgiverne i NOBB vil berike disse med sine verdier.

NRF logo

Norske Rørgrossisters Forening (NRF) eier, drifter og utvikler VA og VVS bransjens varedatabase, NRF Databasen.

NRF har vurdert ETIM til å være den beste strukturen for egenskapsdata fordi den er internasjonalt forankret og utviklet.

ETIM er derfor den sikreste veien å gå for å få tilført egenskapsdata til databasen og våre medlemmer og abonnenter.