ETIMs utgivelser

Det nåværende ETIM-formatet er ETIM 8.0 som ble lansert i november 2020. Dette er en åpen standard i internasjonalt format, og er tilgjengelig for alle, helt uten kostnad. Den inkluderer kodestrukturen og systemspråket (ETIM English), men IKKE alle lokale språk. I dag inkluderer den kostnadsfrie versjonen av ETIM English: belgisk-flamsk, belgisk-fransk, nederlandsk, tysk, italiensk, finsk og norsk. Du kan finne de fleste av våre kostnadsfrie utgivelser under «nedlastninger». Ønsker du å vite mer om andre språk-versjoner? Ta direkte kontakt med din relevante nasjonale ETIM-organisasjon.

Utgivelsesformat

ETIM IXF er den internasjonale standarden for ETIM-utgivelsesformat basert på XML. Innholdet i ETIM-modellen er identisk i alle medlemsland: hver individuelle ETIM-klasse har nøyaktig de samme egenskapene – tilsvarende med samme identifikasjonskode – i alle land. ETIM IXF er flerspråklig og kan inneholde flere språkversjoner av ETIM-modellen i én fil. For en komplett og detaljert beskrivelse av formatet til ETIM IXF, henviser vi vennligst til nedlastingsseksjonen på denne nettsiden. Vennligst merk at det også finnes ekstra lands-spesifikke utgivelsesformater, og at ETIM CMT-masterdatabasen støtter flere eksportformater som CSV og EXCEL. Ta kontakt med ditt lokale ETIM-kontor for mer informasjon om lands-spesifikke formater i ditt land.

ETIMs dynamiske utgivelser

I dag slippes offisielle internasjonale ETIM-utgivelser omtrent hvert tredje år. For å imøtekomme markedets ønske om en mer fleksibel standard, tilbyr vi imidlertid også såkalte dynamiske utgivelser.

En dynamisk eller mellomliggende ETIM-utgivelse inneholder alle klasser som allerede er publisert eller har statusen ‘klar til å publiseres’ ved tidspunktet for eksport, enten det er nye eller endrede eksisterende klasser. For å indikere forskjellene til den nåværende offisielle ETIM-utgivelsen, markerer vi dem med endringskoder.

Vær oppmerksom på at en dynamisk utgivelse inneholder fortsatt den fulle offisielle utgivelsen, inkludert de klassene, egenskapene og verdiene som er ‘merket’ for sletting i neste offisielle utgivelse.

Dynamisk utgivelse har store fordeler, men presenterer også noen utfordringer. Det er opp til de individuelle lokale ETIM-organisasjonene å velge å bruke det eller ikke. For mer detaljert informasjon, sjekk vår retningslinje for dynamisk utgivelse.

ETIMs dynamiske utgivelse imøtekommer markedets økende behov for en mer fleksibel standard.