Modellinformajson

Introduksjon

ETIM klassifiseringsmodell inkluderer følgende kategorier og enheter:

  • Produktgrupper
  • Produktklasser
  • Synonymer(nøkkelord)
  • Funksjoner
  • Verdier
  • Enheter

Vær oppmerksom på at alle klasser, funksjoner, verdier og enheter har en klar og unik identifikator som er språkuavhengig; beskrivelsen av enhetene er imidlertid språkavhengig.

Gruppe

ETIM-modellen er en to-trinns klassifieringsmodell. De to trinnene relateres til produktgrupper og produktklasser, og hver produktklasse er tildelt en enkelt produktgruppe. Likevel har ETIM en flat struktur: Gruppetrinnet ble utelukkende opprettet for å muliggjøre enkel produktklassestyring. – Det virkelige fokuset til ETIM – er definisjonen av produktklasser og deres egenskaper og funksjoner.

Klasse

En ETIM-klasse beskriver liknende produkter og samler produkter fra forskjellige produsenter eller leverandører. Alle produktklasser har forskjellige egenskaper for å spesifisere de tekniske karakteristikkene av produktene i klassen. Funksjonene til hver klasse er strukturert i henhold til deres betydning, så vel som viktige aspekter (dimensjoner, elektrisk datafunksjoner, etc).

Funksjon

En funksjon er klart beskrevet med en beskrivelse, funksjonstype, enhet og/eller verdi.

Funksjonstyper:
A – alfanumerisk = liste over mulige verdier (f.eks. rød, grønn, lang, kort, …)
L – logisk = ja eller nei spørsmål (også kjent som boolsk; “sant” eller “usant”)
N – numerisk = en numerisk verdi
R – verdiområde = to numeriske verdier som begrenser et verdiområde

Verdi

Til hver alfanumeriske funksjon i en ETIM-klasse tildeles en fast, alfabetisk liste over mulige verdier.

Enhet

Numeriske og intervallbaserte egenskaper krever alltid en måleenhet som definerer forventet verdi. Et unntak er egenskaper som «antall…» Disse numeriske egenskapene trenger ikke en enhet.

Synonym

Også ofte referert til som «nøkkelord», er en synonym et alternativt navn for en produktklasse (ikke for en produktgruppe). Ett synonym kan referere til flere produktklasser, og en produktklasse kan ha flere synonymer, men synonymer er ikke relatert til hverandre, og de har heller ikke ID-nummer: hvert synonym er direkte tilordnet til en ETIM-klasse (avhengig av språk). Lokale ETIM-organisasjoner er ansvarlige for synonymer på sine respektive språk. Imidlertid er standard-språket for ETIM-klassifikasjonsmodellen ‘ETIM English’, som alle oversatte versjoner av formatet skal være basert på. TC (teknisk komité) håndterer standard engelsk versjon, inkludert tilordningen av synonymer.

Eksempel på en ETIM-klasse som inneholder alle relevante egenskapstyper: CMT Skjermbilde

ETIM MC (Modelling Classes)

ETIM Modelling Classes (ETIM MC) er en utvidelse av vår grunnleggende klassifikasjonsmodell, som med spesifikke parametere oppretter en representasjon av produkter som 3D-geometriske objekter. Slik muliggjør ETIM MC en ensartet utveksling av 3D-produktdata blant brukere og CAD-programvare. ETIM MC ble bevisst utviklet som et ekstra lag rundt kjernemodellen, og påvirker dermed ikke den grunnleggende modellen. Med andre ord, ingen ekstra kompleksitet hvis du bare bruker den grunnleggende ETIM-klassifikasjonen!

Hittil består ETIM MC av over 500 klasser for de ‘mest modellerte’ produktene. Denne utvidelsen, utviklet i Nederland, er nå anerkjent som en offisiell ETIM International-standard. Med mange land som viser interesse ser den internasjonale implementeringen lovende ut, selv om den fortsatt er i de tidlige stadiene. Spesielt fordi ETIM MC sees som en potensielt kraftig pådriver for bruken av ETIM i BIM (Building Information Modelling). For mer informasjon, se den animerte videoen om ETIM MC.

ETIM-klassifiseringsmodellen er entydig: alle elementer er forhåndsdefinert!