Vår erklæring

Med ETIMs klassifiseringsmodell jobber vi for å strukturere flyten av teknisk informasjon sømløst gjennom verdikjeden. Vi støtter også B2B-profesjonelle verden rundt med å velge riktige produktløsninger som til enhver tid passer deres behov.

Vår visjon

ETIM International ble skapt for å samle de lokale ETIM-organisasjonene rundt om i verden. Gjennom sentralisering av utvikling, publisering og kommunikasjon av ETIMs klassifiseringsmodell, sørger vi for en bærekraftig utvidelse av applikasjonen og bruken.

Vi har ett langtidsmål, og det er å gjør ETIM til verdensledende innen produktklassifisering for installasjon, bygg og anleggs-bransjen.
ETIMs modell er under konstant utvikling. Prosessen bygges på fellesskap og innsats fra medlemmene og brukerne. Vår rolle er å sørge for at ETIM-modellen forblir enkel, solid, pålitelig, entydig, uavhengig og åpen for alle.

For å tilrettelegge for samhandling innad i verdikjeden, mener vi det er viktig å rette søkelys på digitalisering og standardisert tilknytting.

Dette inkluderer blant annet det å bygge grunnmuren for en konsistent og tidsbesparende «single source of truth». På denne måten sørger man for at produsentene kan publisere relevant produktinformasjon, og samtidig dyrke videreutvikling av ETIMs standard modell som skal mate BIM-modellen med informasjon.

Generalforsamlingen og styret

ETIM-organisasjonene står samlet. ETIM international har setet i Brussel. ETIM International består av følgende formelle organer: Generalforsamlingen, hovedstyret og standardiseringskomiteen.

Generalforsamlingen er det viktigste, formelle organet i organisasjonen og har fullmakt til å nå målene og realisere visjonen og strategien i ETIM International. Hvert land har en stemme i generalforsamlingen, og formelle beslutninger tas med flertall. Generalforsamlingen velger ikke bare hvem som skal sitte i styret til ETIM International, organet har også ansvar for å implementere GA-policyer, og har også myndighet til å sette opp spesifikke policy-grupper og oppgavegrupper.

Standardiseringsutvalget

ETIM Standardization Committee (SC) er det sentrale organer for alle beslutninger angående standardiseringsprosessen til ETIM, og overvåker alle tekniske aspekter ved ETIM-modellen. SC vurderer alle foreslåtte endringsforespørsler ved hjelp av Classification Managment Tool (CMT). Hvert landsmedlem og hvert Global Industry-medlem delegerer en av sine tekniske ETIM-eksperter til SC. Avhengig av anledning og emne, administrerer SC all teknisk koordinering og mulige samarbeid med andre klassifiseringsinitiativer, innen rammer satt av styret og/eller generalforsamlingen. For hver ekstra sektor som betjenes av ETIM, er det satt ned en dedikert SC-underkomite for å diskutere sektorspesifikke innholdsproblemer og endringsforespørsler.

Eksperter fra produsent, grossist- og entreprenører-siden styrer modellen sammen, og gjør ETIM til en ekte industristandard.

Styret

ETIM International-styret består av seks medlemmer, inkludert presidenten og vise-presidenten (“Executive Board members”). Styremedlemmene blir valgt av Generalforsamlingen, over en periode på tre år, og det er mulig å bli gjenvalgt.

Thorsten Ludewig (ETIM German)

President

Mary Shaw (ETIM Nord-Amerika)

Visepresident

Frank Jaegtnes (ETIM Norway)

Kasserer

Alexia Labezin (ETIM France)

Styremedlem

Albert Dunnink (ETIM Nederland)

Styremedlem

Magnus Siren (ETIM Finland)

Styremedlem