ETIMs medlemmer

ETIM International ble grunnlaget for å samle lokale ETIM-organisasjoner verden rundt. Disse lokale organisasjonene skal representere den kombinerte interessen rundt de relevante nasjonale bransjene og interessentene. Videre er nasjonale ETIM-organisasjoner ansvarlige for; å korrekt oversette klassifikasjonsmodellen, markedsføring av ETIM-modellen, utarbeide endringsforespørsler og andre aktiviteter skrevet i ETIMs vedtekter og retningslinjer. ETIM International tilbyr per dags dato fire forskjellige medlemskap:

Medlemstyper:

Fullt medlemskap

Et fullt medlemskap i ETIM International er åpent for alle anerkjente nasjonale ETIM-organisasjoner som spesifisert i vedtektene. Enkelt-bedrifter som produsenter, grossister og tekniske entreprenører er velkomne til å bli med i ETIM International indirekte gjennom medlemskap i en eller flere lokale ETIM-organisasjoner. ETIM Internationals medlemsskapsavgift består av en grunnleggende medlemskapskontingent og relevante bransjeutgifter.

Regionalt medlemskap

ETIM International regionalt medlemskap kan bli gitt til lokale ETIM-organisasjoner som dekker mer enn et land. Et godt eksempel på dette er ETIM Nord-Amerika, som dekker både USA og Canada. Følgende forhold gjelder:

  • Den lokale ETIM organisasjonen tar hånd om lokal støtte i alle land i regionen. (Oversettelser, support, opplæring, kommunikasjon, markedsføring, osv.)
  • Uavhengig av antall tilknyttede land, teller regionale medlemskap som ett enkelt ETIM International-medlem. Én stemme, én faktura.

Delt medlemskap

Hos ETIM International går vi inn for én nasjonal ETIM-organisasjon per land, der alle relevante sektorer er representert. Noen ganger er dette rett og slett ikke gjenomførbart. Derfor kan vi gi et såkalt «delt medlemskap» for flere lokale ETIM-organisasjoner som representerer separate sektorer (Elektroteknisk, HVAC, bygg, osv) innenfor ett land under følgende betingelser:

  • Medlemmer fra samme land har én kombinert stemme, én stemme i ETIM International (One country, one vote)
  • En enkelttilpasset individuell avgift for hver lokale organisasjon forekommer

Globalt industri-medlemskap

ETIM Internasjonal global industri-medlemskap er åpent for produsenter, grossister, kjøpegrupper og entreprenører som allerede er medlem i minst fem forskjellige nasjonale ETIM-organisasjoner. Global Industri-medlemmer har direkte tilgang til deltakelse i Standardization Committee og ekspertgrupper, ved siden av nasjonale ETIM-organisasjoner.

Dette åpner ikke bra for en konsistent og effektiv tilpasning av bedriftens krav, men også for optimal teknisk ekspertinnspill fra globalt aktive selskaper for å videreutvikle, forbedre og vedlikeholde ETIM-klassifiseringsmodellen.

ETIM Map Placeholder
ETIM Map