Vårt grunnlag

Vår historie begynte i 1991, som var det året den nederlandske installatør-foreningen satte i gang ETIM-prosjektet. På den tiden ble ETIM utviklet som en generell informasjonsmodell som skulle støtte digitale businessprosesser hos installatører. Men siden enhetlig kommunikasjon på produktdata gjennom alle forretningsprosesser så vel som hele forsyningskjeden ble ansett som avgjørende, dreide modellen seg snart om produktklassifisering for tekniske produkter. Når vi snakker om ETIM i dag, er det akkurat denne produktklassifiseringsmodellen vi sikter til.

Hurtig oppskalering

Grossistene fulgte rask etter, og ble med installatørene på ETIM-prosjektet. Den formelle deltakelsen og støtten for produsentene tok litt lengre tid, men i 2006 ble hele verdikjeden involvert. I tillegg begynte VVS- og rørleggersektoren i Nederland i 1998 å jobbe med og på ETIM, etterfulgt av skipsbyggingssektoren i 2009 og byggematerialesektoren i 2014. Det siste tilskuddet er den nye sektoren «Verktøy, maskinvare og byggematerialer» i 2020, det er resultatet av den fulle integreringen av proficl@ss-klassifiseringen i ETIM.

Internasjonal vekst

I 1999 utvidet vi til vårt første nye land. Først ut var ETIM Tyskland. Da det ble klart at ETIM versjon 3.0 i 2005 kunne støtte friksjonsfri produktdatautveksling mellom forskjellige land, begynte vi å se på videre internasjonal utvikling. Dette førte til en uformell «internasjonal community of interest» i 2006, med 6 deltakende medlemmer. Kun to år senere startet disse seks medlemmene den internasjonale foreningen ETIM International. I 2019 ønsket vi vårt 21. medlem velkommen.

Kontinuerlig utvikling

ETIM vokser, ikke bare geografisk og i sektorer. Fagområdet er i kontinuerlig endring. Det som tidligere var en klassifiseringsmodell med et knippe funksjoner som skulle hjelpe brukere med å finne riktig produkt, er nå blitt så mye mer. Et av ETIMs viktigste hovedoppgaver er blitt å kunne gi full informasjonsutveksling til BIM-prosjekter.