Hva er ETIM?

ETIM er et format for deling og utveksling av produktdata basert på klassifisering av  produkter i ulike produktklasser.

Hvorfor ETIM?

ETIMs klassifiseringsmodel ble utviklet for å møte industriens voksende krav om klare, strukturerte informasjonsmetoder om tilgjengelige tekniske produkter. Med ETIM har man mulighet til å klassifisere produkter ved bruk av en og samme metode. Produktet kommer i samme gruppe, kategori, med samme synonymer og verdier over hele linjen.

Med ETIM blir utvekslingen av detaljert informasjon som er nødvendig for å finne tekniske produkter, en realitet.

Omfang

ETIM ble opprinnelig laget for den elektrotekniske sektoren i Nederland, men vokste seg gjevnt over tid til andre industrier og land verden rundt. I dag er ETIMs klassifiseringsmodel tilgjengelig på 17 språk, og støttes av 20 medlemsorganisasjoner, som representerer 21 land.

I tillegg til elektrotekniske produkter støtter ETIM nå også klassifisering av varme, – ventilasjons- og sanitærteknikk, byggmateriale og produkter relatert til skipsbygging inkludert verktøy.

Samarbeid

I løpet av det siste tiåret, har ETIMs klassifiseringsmodel vist seg å være et viktig verktøy når det kommer til standardisering av internasjonal produktdataflyt.

Det å sikre utvikling, adopsjon og langtidsintegrasjon av ETIM-strukturen for leverandører og grossister over hele verden, krever videre samarbeid og enighet på et globalt nivå. Derfor har ETIM-organisasjoner fra 21 forskjellige land gått sammen i ETIM International. ETIM International har setet i Brussel, og er en «non-profit»-organisasjon som styrer utvikling, vedlikehold, publisering og kommunikasjonen om ETIMs klassifiseringsmodel. Dette for å nå et felles mål:
Å bli klassifiseringsstandarden for tekniske produkter globalt.

Med ETIM blir utvekslingen av detaljert informasjon som er nødvendig for å finne tekniske produkter, en realitet.