Uncategorized

ETIM 7 i bSDD ETIM International og BuildingSmart International skrev i 2016 under på en samarbeidsavtale. Målet med avtalen var å få et tettere samarbeid mellom de to organisasjonene og utnytte synergiene mellom de to ulike systemene, med tanke på digitaliseringen som foregår i bransjen. Høsten 2017 ble...